064 22 22 152 Kneginje Ljubice 22, Stari Grad / Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 29, Dedinje

Lanos PČELICA

Lanos PČELICA

LANOS PČELICA je posebno osmišljen program za razvoj FOKUSA, PAŽNJE I KONCETRACIJE kod dece. Iza ovog programa stoji iskustvo od preko 10 godina u radu sa decom različitih starosnih dobi. Program je osmišljen tako da deca uz razne igre, kvizove, vežbe, misleći da se igraju, ustvari  kroz konkretne vežbe poboljšavaju svoj fokus, pažnju i koncetraciju.  

Program obuhvata:

GRAFOMOTORIKU

Razvoj/unapređenje fine i grube motorike
Kordinacija oko – ruka, način držanja olovke
Pojam broja, sabiranje i oduzimanje

RAZVOJ MIŠLJENJA

Podsticanje logičkog i kreativnog mišljenja
Podsticanje saznajnog razvoja

RAZVOJ PAŽNJE I KONCENTRACIJE

Podsticanje da deca duži vremenski period mogu da budu skoncentrisana na ono što rade
Podsticaj da deca razumeju ono što rade

Program je namenjen za decu od 3 do 12 godina, a prilagođen je svakom uzrastu. Metodologija i način rada zavisi od uzrasta dece, kao i težina samih zadataka. Deca su podeljena po starosnim grupama: 3-4 god., 4-5 god., 5-6 god., 7-8 god., 9-12 god. Grupe su male (6 do 8 dece) kako bi sa decom moglo neometan da se radi i savkom individualno prostupi. Program traje ukupno 10 meseci (od septembra do juna) sa fondom od 80 časova (40 radnih nedelja). Deca dolaze dva puta nedeljno po 60 minuta.

Plaćanje može da se vrši na dva načina:

Mesečno

do 10. u mesecu
RSD5800 din/mes

Kompletan program

Plaćanje odjednom za kompletan program uz 15% popusta
RSD49300